---

---

STORORDER FRÅN KINNARPS

2014-11-04 Storaffär till Laxåföretag.

Indeno AB i Laxå, som tillverkar ljudabsorbenter, golv- och bordsskärmar har tecknat ett avtal med inredningskoncernen Kinnarps om leverans av ett stort antal bordsskärmar i en ny serie. Under första året kalkyleras med en ordersumma om ca 15 miljoner kronor, vilket är en fördubbling av Indenos omsättning. Även ett annat Laxåföretag gynnas av affären. Laxå Bruk AB formpressar innanmätet i stenullsmaterialet Inorlit åt Indeno. Cirka en tredjedel av ordervärdet hamnar hos Laxå Bruk.

-Den här affären är den största i Indenos historia, säger Stefan Jinnestrand, en de två ägarna till Fratrumgruppen, där de båda företagen ingår. -Det här tryggar jobben i Laxå och vi räknar även med nyanställningar under nästa år fortsätter Stefan Jinnestrand. –Fram till produktionsstart under våren, så måste flera maskininvesteringar göras  och lokalerna byggas om.

En av orsakerna till att orden hamnar i Laxå är just att produkterna tillverkas av obrännbar stenull.
Normerna för hur brandsäkra produkter ska vara har höjts både i Europa och i Sverige.

-Vi har under det sista året märkt ett ökat intresse, både för våra obrännbara ljudabsorbenter och för våra andra brandklassade produkter som Laxå Bruk AB tillverkar berättar Pär Jinnestrand, den andra delägaren i Fratrumgruppen.

Kinnarps är en svensk inredningskoncern med ca 2500 anställda och finns representerade i 40 länder. Företaget är familjeägt och har huvudkontor i Kinnarp. Omsättningen 2012/2013 uppgick till 3,8 miljarder SEK

-Om försäljningen blir som Kinnarps beräknar, så blir det ytterligare ökning av leveranserna år två avslutar Pär Jinnestrand.


Copyright © 2014 Indeno AB. Webbutveckling av www.webino.se.