---

---

Indeno nyanställer

2015-01-12 Indeno nyanställer

Indeno har fått hem en stororder från välkända inredningskoncernen Kinnarps på bordsskärmar   vilket har lett till nyanställningar. Nytillträdd VD är Irene Soron, ny produktionsplanerare är Samorn Khaowong och utbildning av ny produktionspersonal pågår för fullt.

- Det är oerhört spännande att få vara med om den här resan, vi räknar med att fördubbla personalstyrkan under året och kommer att behöva växa ytterligare på sikt , säger Irene Soron.


Copyright © 2014 Indeno AB. Webbutveckling av www.webino.se.